Lenkeguide til Europaparlamentet

Her finner du en praktisk guide som kan hjelpe deg å finne frem på Europaparlamentets hjemmesider. De fleste møter kan følges direkte og i opptak via nett-tv.

Europaparlamentet behandler stort sett alle forslag til nye regelverk i EU. Når Europakommisjonen kommer med et forslag, avgjør Europaparlamentet hvilken fagkomité forslaget skal behandles i og hvilke andre fagkomiteer som kan gi sin uttalelse.

Under fagkomiteens koordinatormøte, som består av en representant fra hver politisk gruppe, bestemmes det fra hvilken politisk gruppe det skal utnevnes en saksordfører for det nye forslaget. 

Dersom du ønsker å følge diskusjonene i en fagkomité finner du møteagenda på fagkomiteenes side og oversikt over saker som skal stemmes over. Møtene kan følges direkte på internett.

Saksordføreren kommer ofte med et utkast til en rapport, som finnes på komiteens internettside under listen av møtedokumenter. Rapporten diskuteres i fagkomiteen som også setter en tidsfrist for innspill fra andre fagkomiteer til eventuelle endringsforslag.  Debatter eller avstemming i fagkomiteene om endringsforslagene settes opp på agendaen til fagkomiteen i forkant. 

Komitéinnstillingen skal deretter behandles og stemmes over i plenumssamlinger. Oversikt over plenumssamlingene finner du her.

Forslaget som er vedtatt i plenum behandles deretter av Rådet. Dersom de kommer med endringer til lovteksten, sendes den endrede teksten tilbake til Europaparlamentet for ny behandling i en såkalt andre lesning. Samme prosedyre følges her som for første lesning. Som regel utnevnes samme saksordfører.

Dersom du ønsker å følge et bestemt lovforslag finnes det en oversikt over hvor i prosessen det befinner seg på Europaparlamentets observatorium.

Ved spørsmål om prosess eller innhold i forslaget, kan det også være nyttig å ringe assistenten til den ansvarlige saksordføreren. Kontaktinformasjon finnes på den enkelte parlamentarikers side. Oversikt over europaparlamentarikere finnes på en egen søkeside.