Europakommisjonens generaldirektorater

Europakommisjonens generaldirektorater (DG) har mange kreative navn. Vet du for eksempel hva DG MOVE, DG ECHO eller DG CNECT jobber med? Her er en oversikt som kan hjelpe deg med å finne veien i DG-jungelen.

Kommissærene og visepresidentene i president Jean-Clade Junckers Europakommisjon. Foto: EU 2014
Kommissærene og visepresidentene i president Jean-Clade Junckers Europakommisjon. Foto: EU 2014

Europakommisjonens oppgave er å representere EUs overordnede og felles interesser. Kommisjonens generaldirektorater kan sammenlignes med fagdepartementer, hvor hvert generaldirektorat har ett eller flere fagfelt de er spesialisert på.

Generaldirektoratene er Kommisjonens administrative nivå, mens kommissærene i kollegiet utgjør Kommisjonens politiske nivå. Kollegiet setter de overordnede politiske retningslinjene, mens generaldirektoratene har ansvaret for gjennomføringen på sine saksområder. Hver kommissær har ansvar for ett eller flere av generaldirektoratets saksområder.

DG-ene ledes av en generaldirektør som kan sammenlignes med en norsk departementsråd. Kommissæren og generaldirektøren må komme fra ulike land. For å holde navnene korte kaller Europakommisjonen dem ofte bare «DG» etterfulgt av et kort deskriptivt ord, for eksempel DG MOVE, som er generaldirektoratet for samferdsel.

Under følger en fullstendig oversikt over hva forkortelsene står for samt ansvarlig kommissærs navn og nasjonalitet. Se også Europakommisjonens DG-oversikt (engelsk).

DG AGRI
Generaldirektoratet for landbruk og utvikling av landdistrikter ledes av den irske kommissæren Phil Hogan.

DG BUDGET
Generaldirektoratet for økonomisk planlegging og budsjett ledes av bulgarske Kristalina Georgieva.

DG CLIMA
Generaldirektoratet for klima. Ledes av den spanske kommissæren Miguel Arias Cañete.

DG COMM
DG COMM er generaldirektoratet med ansvar for å informere publikum om EUs arbeid. DG COMM ledes ikke av en kommissær, men virker under Europakommisjonens president Jean-Claude Junckers ansvar.

DG CNECT
Generaldirektoratet med ansvar for EUs digitale agenda heter DG CNECT. Det ledes av kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfunn, tyske Günther Oettinger.

DG COMP
Generaldirektoratet for konkurranse ledes av kommissær Margrethe Vestager fra Danmark.

DG DEVCO
Generaldirektoratet for utvikling og samarbeid. Kommissær er kroatiske Neven Mimica.

DG DIGIT
Generaldirektoratet for informasjonsteknologi ledes av kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfunn, tyske Günther Oettinger.

DG EAC
Generaldirektoratet for utdannelse, kultur, ungdom, språk og idrett ledes av den ungarske kommissæren Tibor Navracsics.

DG ECFIN
Generaldirektoratet for økonomiske spørsmål og pengepolitikk ledes av den franske kommissæren Pierre Moscovici.

DG EMPL
Generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk, ferdigheter og arbeidsmobilitet. Belgiske Marianne Thyssen er kommissær for området.

DG ECHO
Generaldirektoratet for humanitær bistand og sivil beredskap. Dets kommissær er Christos Stylianides fra Kypros.

DG ENER
Generaldirektoratet for energi har i oppgave å utvikle og implementere EUs energipolitikk, under politisk ledelse av kommissær for klima og energi, spanske Miguel Arias Cañete.

DG ENV
Generaldirektoratet for miljø ledes av den maltesiske kommissæren Karmenu Vella.

DG ESTAT
Generaldirektoratet for Eurostat (statistikk). Kommissær Marianne Thyssen fra Belgia har ansvaret.

DG FISMA
Generaldirektoratet for finansiell stabilitet, finansielle tjenester og kapitalmarkedsunion ledes av den britiske kommissæren Jonathan Hill.

DG FPI
DG FPI er Europakommisjonens tjeneste for utenrikspolitiske virkemidler og ledes av EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, italienske Federica Mogherini.

DG GROW
Generaldirektoratet for det indre marked, industri, entreprenørskap og små- og mellomstore bedrifter har blant annet ansvaret for å fullføre det indre marked for varer og tjenester. DG GROW ledes av polske Elżbieta Bieńkowska.

DG HR
Generaldirektoratet for menneskelige ressurser og sikkerhet ledes av visepresident Kristalina Georgieva fra Bulgaria.

DG JRC
Generaldirektoratet Det felles forskningssenter ledes av den ungarske kommisæren Tibor Navracsics.

DG JUST
Generaldirektoratet for justis, grunnleggende rettigheter og EU-borgerskap. Kommissær er tsjekkiske Vĕra Jourová.

DG HOME
Generaldirektoratet for migrasjon og innenrikssaker ledes av kommissær Dimitris Avramopolous fra Hellas.

DG MARE
Generaldirektoratet for fiskeri og maritime saker ledes av kommissær Karmenu Vella fra Malta.

DG MOVE
Generaldirektoratet for samferdsels kommissær er slovenske Violeta Bulc.

DG NEAR
Generaldirektoratet for EUs naboskaps- og utvidelsespolitikk ledes av den østerrikske kommissæren Johannes Hahn.

DG REGIO
Generaldirektoratet for regionalt samarbeid ledes av kommissær Corina Creţu fra Romania.

DG RTD
Generaldirektoratet for forskning og innovasjon ledes av kommissær Carlos Moedas fra Portugal.

DG SANTE
Generaldirektoratet for helse og matsikkerhet ledes av den litauiske kommissæren Vytenis Andriukaitis.

DG SCIC
DG SCIC er Europakommisjonens tolketjeneste og konferansearrangør og bidrar til muntlig oversettelse av over 11 000 møter hvert år. Generaldirektoratet rapporterer til visepresident Kristalina Georgieva fra Bulgaria.

DG SG
DG SG er Europakommisjonens generalsekretariat, og det rapporterer direkte til president Jean-Claude Juncker fra Luxembourg.

DG T
Europakommisjonens egen oversettelsestjeneste oversetter tekster til og fra EUs 24 offisielle språk. DG T ledes av visepresident Kristalina Georgieva fra Bulgaria.

DG TAXUD
Generaldirektoratet for beskatning og tollunion. Kommissær er franske Pierre Moscovici.

DG TRADE
Generaldirektoratet for handel jobber med EUs politikk for handel med land utenfor EU. Kommissæren er svenske Cecilia Malmström.

Kommisærene i Europakommisjonen (engelsk)