Brexit og Norge - aktivitetskalender 2018

Her følger en oversikt over brexit-relaterte politiske møter og besøk samt seminarer, konferanser og andre viktige begivenheter. Oppføringer i kursiv er EU-møter uten norsk deltakelse.

Januar

22.1

EØS/Efta-landene møter rettsavdelingen i Storbritannias departement med ansvar for uttreden av EU (DExEU) om juridiske og tekniske spørsmål i Brussel.

23-24.1

Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet møter Storbritannias departement for transport i London.

24.1

Møte mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Europakommisjonens generaldirektorat for fiskeri og maritime saker (DG Mare) i Brussel.

Februar

1.2

EØS/Efta-landene møter Europakommisjonens Article 50 Task Force (TF50) i Brussel.

5.2

EØS/Efta-landene møter Storbritannias departement med ansvar for uttreden av EU (DExEU) om overgangsordninger i Brussel.

12.2

 

EØS/Efta-landene møter britiske myndigheter i London for å diskutere borgernes rettigheter etter Brexit.

13.2

Delegasjon fra Storbritannias departement for uttreden av EU (DExEU) og andre britiske fagdepartementer har møter på embetsnivå om det bilaterale avtaleverket mellom Norge og Storbritannia.

13.2

Storbritannias finansminister Philip Hammond og finansminister Jensen i Oslo.

16.2

Møte i referansegruppen for nærings- og arbeidslivsspørsmål i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU i regi av Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet.

20.2

Utenriksminister Søreide og EUs forhandlingsleder Michel Barnier i Brussel.

Se også:

Vi tar forbehold om at oversikten ikke er uttømmende og at den kan inneholde feil. Send oss gjerne informasjon om kommende seminarer, konferanser og andre viktige begivenheter knyttet til brexit via e-post til: leh@mfa.no.