Hva er det nordiske regjeringssamarbeidet?

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representerte.

NMR består av ti ministerråd, fordelt på ulike fagområder. Hvert nordisk land har en samarbeidsminister. I den norske regjeringen er det statsråd Frank Bakke-Jensen som er nordisk samarbeidsminister.

Formannskapet i Nordisk ministerråd varer i ett år av gangen, og veksler mellom de fem nordiske landene. Det landet som innehar formannskapet utformer et program som veileder det nordiske samarbeidet gjennom året. Finland har formannskapet i 2016, og Norge i 2017.

Utenfor rammen av Nordisk ministerråd arrangeres det også uformelle samarbeid, blant annet om utenriks- og sikkerhetspolitikk, som også formannskapslandet leder. Når de fem nordiske utenriksministerne møtes, omtales det som N5-møter. Når det tre baltiske utenriksministrene deltar i det Nordisk-baltiske samarbeidet, omtales det som NB8-møter.

Nordisk ministerråd forveksles ofte med Nordisk råd, som er de nordiske parlamentenes samarbeidsorgan.

Mer informasjon finnes på norden.org.

Til toppen