Hva er det nordiske regjeringssamarbeidet?

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representerte.

Nordisk ministerråd arbeider for felles nordiske løsninger som gir positive effekter for alle som bor i Norden. Samarbeidet dekker de fleste samfunnsområder og er organisert i elleve ulike ministerråd hvor nordiske regjeringsmedlemmer møtes regelmessig. Under hvert ministerråd følges samarbeidet opp i embetskomiteer og ekspertutvalg.

Nordisk ministerråd har et eget sekretariat i København og seks nordiske institusjoner fordelt på de nordiske landene. Om lag 300 personer arbeider i sekretariatet og institusjonene, som bistår regjeringene med blant annet forskning og prosjektsamarbeid.

Formannskapet i Nordisk ministerråd varer i ett år av gangen og veksler mellom de fem nordiske landene. Det landet som innehar formannskapet utformer et program som veileder det nordiske samarbeidet gjennom året. Norge hadde sist formannskapet i 2017.

Regjeringssamarbeidet i NMR suppleres av såkalt uformelt samarbeid, blant annet innenfor justispolitikk, samferdselspolitikk, forsvarspolitikk, samt utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det foregår også diverse samarbeid mellom de nordiske landene og tredjeland, herunder særlig de tre baltiske landene («NB8-samarbeidet»), samt Storbritannia og USA med flere.

Nordisk ministerråd forveksles ofte med Nordisk råd, som er de nordiske parlamentenes samarbeidsorgan. Nordisk råd ble dannet i 1952 og har 87 valgte medlemmer fra nasjonalforsamlingene i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.

Hver år avholdes Nordisk råds sesjon, som er årets viktigste begivenhet i det nordiske samarbeidet, med intensive møter mellom regjeringssjefer, statsråder og parlamentarikere fra hele regionen.

Nordisk råd deler hvert år ut fem priser: Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris, filmpris, litteraturpris, musikkpris og miljøpris. Prisene er på 350.000 danske kroner hver og deles ut i forbindelse med Nordisk råds årlige sesjon.

Du kan lese mer om det nordiske samarbeidet på samarbeidets nettsider.