Kontaktinformasjon Vigerust

Fagråd ved EU-delegasjonen

Råd for helse og mattrygghet, Ingrid Vigerust. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Helse- og mattrygghetsråd Ingrid Vigerust
Telefon: +32 (0) 2 238 74 80
E-post: ingrid.vigerust@mfa.no

Ansvarlig departement:
Helse- og omsorgsdepartementet