Kontaktinformasjon fisk

Fagrådene ved EU-delegasjonen

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Fiskeriråd Jan Frederik Danielsen
Telefon: + 32 (0) 2 238 74 41
E-post: jan.frederik.danielsen@mfa.no

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Fiskeriråd Bjørn Tore Erdal 
Telefon: +32 (0) 2 238 74 25
E-post: bjorn.tore.erdal@mfa.no

Ansvarlig departement:
Nærings- og fiskeridepartementet