Kontaktinformasjon forbrukerspørsmål

Fagråd ved EU-delegasjonen

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Konkurranseråd Nina Gørrissen dekker også forbrukerspørsmål
Telefon: +32 (0) 2 238 7471
E-post: nina.gorrissen@mfa.no

Ansvarlig departement:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet