Kontaktinformasjon handel

Fagråder ved EU-delegasjonen

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Næringsråd Lars Erik Nordgaard kan kontaktes ved spørsmål om frihandelsavtalene gjennom EFTA
Telefon: +32 (0) 2 238 74 33
E-post: Lars.Erik.Nordgaard@mfa.no

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Landbruksråd Knut Øistad kan kontaktes ved spørsmål knyttet handel og landbruksvarer
Telefon: +32 (0) 2 238 74 71
E-post: Knut.Oistad@mfa.no  

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Ambassaderåd Aud Hellstrøm arbeider med EØS-avtalen og WTO
Telefon: + 32 (0) 2 238 74 67,
E-post: aud@mfa.no

Ansvarlige departementer:
Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for bilaterale handelsavtaler og handelsavtaler gjennom EFTA.
Utenriksdepartementet har ansvar for handelssamarbeid gjennom WTO.