Kontaktinformasjon Odlo-Vigerust

Fagråder ved EU-delegasjonen

Matråd Bente Odlo
Telefon: , tlf +32 (0) 2 238 74 53
E-post: bente.odlo@mfa.no 

Råd for helse og mattrygghet, Ingrid Vigerust. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Helse- og mattrygghetsråd Ingrid Vigerust
Telefon: +32 (0) 2 238 74 80
E-post: ingrid.vigerust@mfa.no

Ansvarlige departementer:
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet