Kontaktinformasjon migrasjon

Fagråd ved EU-delegasjonen

Justisråd Torill Myhren. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Justisråd Torill Myhren
Telefon: + 32 (0) 2 238 74 32
E-post: torill.myhren@mfa.no

Ansvarlig departement:
Justis- og beredskapsdepartementet