Kontaktinformasjon sikkerhet og forsvar

Fagråder ved EU-delegasjonen

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Forsvarsråd Barbro Hugaas dekker EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP), innbefattet EDA, militær krisehåndtering, samarbeidet mellom EU og NATO og sivilt-militært samarbeid.
Telefon: +32 (0) 2 238 74 52
E-post: barbro.hugaas@mfa.no

Assisterende forsvarsråd Jon Gunnheim. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Assisterende forsvarsråd Jon Gunnheim dekker det europeiske kapabilitetssamarbeidet, herunder Norges samarbeid med EDA og samarbeidet mellom NATO-EU
Telefon: +32 (0) 2 238 74 86
E-post: jon.gunnheim@mfa.no  

 

Ambassaderåd Inge Hausken Thygesen følger EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk og sivil krisehåndtering inkludert deltakelse i sivile operasjoner.
Telefon: + 32 (0) 2 238 74 31
E-post: inge.hausken.thygesen@mfa.no

Millitær rådgiver Børre Rikardsen

EU-delegasjonens militære rådgiver Børre Rikardsen dekker EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk (CSDP), innbefattet EDA, militær krisehåndtering, samarbeidet mellom EU og NATO, sivilt-militært samarbeid.
Telefon. +32 (0) 2 238 74 42
E-post: brikardsen@mil.no

Ansvarlig departement:
Forsvarsdepartementet