Kontaktinformasjon finans-skatt

Fagråd ved EU-delegasjonen

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Finansråd med ansvar for skatte- og avgiftsområdet, Astrid Erlingsen
Telefon: + 32 (0) 2 238 73 77
E-post: astrid.erlingsen@mfa.no

Ansvarlig departement:
Finansdepartementet