Kontaktinformasjon transport

Fagråder ved EU-delegasjonen

 

Samferdselsråd Camilla Ongre
Telefon: +32 (0) 2 238 74 44
E-post: camilla.ongre@mfa.no

Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Næringsråd Lars Erik Nordgaard (skipsfart)
Telefon: +32 (0) 2 238 74 33
E-post: lars.erik.nordgaard@mfa.no

Ansvarlige departementer:
Samferdselsdepartementet (veitransport, luftfart, jernbane)
Nærings- og handelsdepartementet er ansvarlig for skipsfart