Kontaktinformasjon utdanning

Fagråd ved EU-delegasjonen

Utdanningsråd Harald Nybølet
Telefon: +32 (0) 2 238 74 74.
E-post: harald.nybolet@mfa.no

Ansvarlige departementer:
Kunnskapsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Aktiv Ungdom)