Offentlig journal for 2017

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EU-delegasjonens offentlige journal er elektronisk tilgjengelig. På denne siden finner du journalen fra og med 1. januar 2017.

I henhold til offentlighetsloven har enhver rett til innsyn i dokumentene, så langt det ikke er gjort unntak i lov eller med hjemmel i lov. I journalen vil du finne alle ugraderte dokumenter som er journalført. Dokumenter som er gradert etter sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen framkommer ikke i offentlig journal.

Vi ber om at innsynsbegjæringer sendes inn ved hjelp av dette Word-dokumentet: Skjema for å kreve innsyn. Bruk gjerne epost-adressen eu.brussels@mfa.no.

Offentlig journal for 2017 legges ut her, sortert etter dato med den nyeste øverst:

Off.journal 27.01.2017

Off.journal 26.01.2017

Off.journal 25.01.2017

Off.journal 24.01.2017

Off.journal 23.01.2017

Off.journal 20.01.2017

Off.journal 19.01.2017

Off.journal 18.01.2017

Off.journal 17.01.2017

Off.journal 16.01.2017

Off.journal 12-13.01.2017

Off.journal 11.01.2017

Off.journal 10.01.2017

Off.journal 09.01.2017

Off.journal 06.01.2017

Off.journal 05.01.2017

Off.journal 04.01.2017

Off.journal 03.01.2017