Redegjørelser og innlegg i Stortinget

Her finner du en oversikt over regjeringens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og utenriksministerens innlegg i Stortingets europautvalg.

Ine Eriksen Søreide
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide under redegjørelsen for Stortinget. Foto: fra stortinget.no

Halvårlig redegjørelse: Utenriksministeren holder hvert halvår redegjørelser om viktige EU- og EØS-saker for åpent Storting. Her kan du lese de redegjørelsene som har vært holdt så langt:

Stortingets europautvalg er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Utvalget behandler hovedsakelig EU-rettsakter (direktiver og forordninger) som skal opp til behandling i EØS-komiteen. Her kan du lese ministerens innlegg i Stortingets europautvalg:


Se også:

Informasjon om Stortingets EU/EØS-arbeid