Redegjørelser og innlegg i Stortinget

Her finner du en oversikt over EØS- og EU-ministerens redegjørelser i Stortinget om viktige EU- og EØS-saker og statsrådens innlegg i Stortingets europautvalg.

Statsråd Marit Berger Røsland
EØS- og EU-ministeren holder redegjørelser om viktige EØS- og EU-saker for Stortinget to ganger i året. Her er Marit Berger Røsland på Stortingets talerstol 23. november 2017. Foto: stortinget.no

Halvårlig redegjørelse: EØS- og EU-ministeren holder hvert halvår redegjørelser om viktige EU- og EØS-saker for åpent Storting. Her kan du lese de redegjørelsene som har vært så langt:

Stortingets europautvalg er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Utvalget behandler hovedsakelig EU-rettsakter (direktiver og forordninger) som skal opp til behandling i EØS-komiteen. Her kan du lese statsrådens innlegg i Stortingets europautvalg:


Se også:

Informasjon om Stortingets EU/EØS-arbeid