EU-erklæringer

Erklæring fra EU-formannskapet om at tre opposisjonsmedlemmeri Kambodsja er fratatt sin parlamentariske immunitet.

Erklæring fra EU-formannskapet om at tre opposisjonsmedlemmeri Kambodsja er fratatt sin parlamentariske immunitet.

Den europeiske union, som er Kongeriket Kambodsjas venn og partner, uttrykker bekymring over den rådende politiske situasjonen i landet, en situasjon som preges særlig av at de politiske lederne stadig oftere reiser sak mot hverandre, at tre parlamentsmedlemmer fra opposisjonen nylig ble fratatt sin immunitet, og at en av de tre ble arrestert.

Denne situasjonen kan etter EUs oppfatning ikke gagne harmonisk fungerende institusjoner, respekten for den demokratiske opposisjonens rettigheter, nasjonal forsoning og en positiv utvikling i et land som er i ferd med å bygge opp en rettsstat.

Den europeiske union henstiller til lederne for de politiske partiene å arbeide sammen i en ånd av ansvarlighet og enighet til beste for hele det kambodsjanske folk.

Den europeiske union vil fortsatt følge situasjonen.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandene Tyrkia og Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.