Erklæring fra formannskapet på vegne av Den europeiske union om Pakistan (25.07.07)

Norge sluttet seg 25.07.07 til en erklæring om Pakistans beslutning om gjeninsetting av høyesterettspresident Chaudry. Les erklæringen på EUs nettsider.