Erklæring fra formannskapet på vegne av den europeiske union om den internasjonale krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) (22.11.07)

Felles holdning. I påvente av norske oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider: Official Journal L66, 06/03/2007, p.21 og L 192, 24/07/2007, p. 30.