Erklæring fra formannskapet på vegne av Den europeiske union om utviklingen av situasjonen i Burma (26.09.07)

Norge sluttet seg 26.09.07 til en erklæring om utviklingen av situasjonen i Burma. Les erklæringen på EUs nettsider.