Erklæring fra formannskapet på vegne av Den europeiske unionen om Burma/Myanmar (21.11.07)

 

Felles holdning. I påvente av norsk oversettelse kan den felles holdningen om Burma/Myanmar leses på EUs nettsider.