Erklæring fra formannskapet på vegne av Den europeiske union om løslatelse av medlemmer av opposisjonen i Etiopia (20.07.07)

Norge sluttet seg 20.07.07 til en erklæring om løslatelse av medlemmer av opposisjonen i Etiopia. Les erklæringen på EUs nettsider.