Erklæring fra EU-formannskapet om ICC/Darfur (28.02.07)

Norge sluttet seg til en erklæring fra EU vedr. ICC/Darfur. I påvente av norsk oversettelse les engelsk versjon av erklæringen.

Norge sluttet seg til en erklæring fra EU vedr. ICC/Darfur. I påvente av norsk oversettelse les engelsk versjon av erklæringen, (les mer).