Erklæring fra formannskapet på vegne av Den europeiske union om utviklingen på Maldivene (25.09.07)

Norge sluttet seg 25.09.07 til en erklæring om utviklingen på Maldivene. Les erklæringen på EUs nettsider.