Erklæring fra formannskapet på vegne av Den europeiske union om avskaffelse av dødsstraff i Rwanda (26.07.07)

Norge sluttet seg 26.07.07 til en erklæring om avskaffelse av dødsstraff i Rwanda. Les erklæringen på EUs nettsider.