Erklæring fra formannskapet på vegne av Den europeiske union om henrettelse nr 400 i Texas (21.08.07)

Norge sluttet seg 21.08.07 til en erklæring fra EU-formannskapet om henrettelse nr 400 i Texas. Les erklæringen på EUs nettsider.