Erklæring fra formannskapet på vegne av Den europeiske union om menneskerettigheter i Vietnam (15.05.07)

Norge sluttet seg 15.05.07. til en erklæring om menneskerettigheter i Vietnam. Les erklæringen på EUs nettsider.