Norsk tilslutning til EU-erklæring om Angola (10.09.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om Angola.

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om Angola.

I påvente av norsk oversettelse av erklæringen kan den leses på EUs nettsider (pdf).

Til toppen