Norsk tilslutning til EU-erklæring om "reintroduction death penalty in Liberia" (01.08.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om dødsstraff i Liberia.

I påvente av norsk oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider (pdf)

Til toppen