Norsk tilslutning til EU-erklæring om henrettelsen av Mohammad Hassanzadeh (13.06.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om henrettelsen av Mohammad Hassanzadeh

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om henrettelsen av Mohammad Hassanzadeh.

I påvente av norsk oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider (pdf).