Norsk tilslutning til EU-erklæring om Hviterussland (27.08.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om løslatelsen av Sergei Parsiukevich og Andrei Kim i Hviterussland.

I påvente av norsk oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider.

Til toppen