Norsk tilslutning til EU-erklæring om forestående henrettelse i Iran (12.08.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring der EU uttrykker bekymring for rapporter om at Amir Amrollahi, dømt til døden for forbrytelser begått når han var mindreårig, om kort tid vil bli henrettet.

I påvente av norsk oversettelse av erklæringen kan den leses på EUs nettsider (pdf).

Til toppen