Norsk tilslutning til EU-erklæring om Jemen (12.06.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om sikkerhetssituasjonen i Jemen.

I påvente av norsk oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider (pdf).