Erklæring frå formannskapet på vegner av Den europeiske unionen om valet til grunnlovgjevande forsamling i Nepal (17.04.08)

Den europeiske unionen ser svært positivt på at valet til grunnlovgjevande forsamling den 10. april stort sett gjekk fredeleg og rett føre seg. Vi gratulerer folket i Nepal og valkommisjonen. Etter ti års intern uro og krig har dei vist at dei forpliktar seg til demokratiet og er bestemte på å byggje ei ny framtid. Den 10. april 2008 er ein historisk dag for Nepal.

Den europeiske unionen ser svært positivt på at valet til grunnlovgjevande forsamling den 10. april stort sett gjekk fredeleg og rett føre seg. Vi gratulerer folket i Nepal og valkommisjonen. Etter ti års intern uro og krig har dei vist at dei forpliktar seg til demokratiet og er bestemte på å byggje ei ny framtid. Den 10. april 2008 er ein historisk dag for Nepal.

Dette har vore det mest observerte valet i Nepal nokon gong. I tillegg til Den europeiske unionen og medlemslanda i unionen har Noreg og Sveits spela ei viktig rolle ved å delta i observasjonsprosessen, etter oppmoding frå den nepalske regjeringa.

Den europeiske unionen oppmodar dei politiske partia i Nepal om å respektere folkeviljen og resultata av valet. Det er viktig å oppfylle mandatet dei har fått gjennom valet på grunnlovgjevande forsamling.

Søkjarlanda Tyrkia, Kroatia* og den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia*, dei potensielle søkjarlanda Albania, Bosnia-Hercegovina, Montenegro og Serbia, som er med i stabiliserings- og assosieringsprosessen, EFTA-landa Island, Liechtenstein og Noreg, som er med i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, og Ukraina, Republikken Moldova, Armenia, Aserbajdsjan og Georgia stiller seg bak denne erklæringa.

* Kroatia og den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia er framleis med i stabiliserings- og assosieringsprosessen.

Til toppen