Norsk tilslutning til EU-erklæring om Nord-Korea (02.07.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om Nord-Korea.

I påvente av norsk oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider (pdf).

Til toppen