Erklæring frå formannskapet på vegner av Den europeiske unionen om den offisielle utnemninga av ny thailandsk regjering 6. februar 2008 (07.02.08)

Den europeiske unionen ser positivt på at demokratiet er tilbake i Thailand, og ønskjer til lukke med den nydanna thailandske regjeringa.

Den europeiske unionen ser positivt på at demokratiet er tilbake i Thailand, og ønskjer til lukke med den nydanna thailandske regjeringa.

Den europeiske unionen ser fram til å ha eit nært og produktivt samkvem med den nye regjeringa i pakt med den årelange venskapen mellom Thailand og Den europeiske unionen.

Søkjarlanda Tyrkia, Kroatia* og den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia*, dei potensielle søkjarlanda Albania, Bosnia-Hercegovina, Montenegro og Serbia, som er med i stabiliserings- og assosieringsprosessen, EFTA-landa Island, Liechtenstein og Noreg, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, og Republikken Ukraina, Republikken Moldova, Armenia, Aserbajdsjan og Georgia stiller seg bak denne erklæringa.

* Kroatia og den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia er framleis med i stabiliserings- og assosieringsprosessen.

Til toppen