Norsk tilslutning til EU-erklæring om torturofre (26.06.08)

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om den internasjonale dagen for torturofre.

I påvente av norsk oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider (pdf).