Norsk tilslutning til EU-erklæring om Usbekistan (10.06.08)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Norge har sluttet seg til en EU-erklæring om løslatelsen av Moutabar Tadjibaeva i Usbekistan.

I påvente av norsk oversettelse kan erklæringen leses på EUs nettsider (pdf).