Noreg har slutta seg til EU-erklæring om demokratidagen

Noreg sluttet seg 15. september til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om internasjonal dag for demokrati.

Noreg slutta seg 15. september til vedlagte erklæringstekst frå Rådet om internasjonal dag for demokrati.

I påvente av ei norsk omsetjing kan erklæringa lesast på EU sine nettsider.

Til toppen