EU-erklæring om restriktive tiltak mot dataangrep

8. desember sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak mot dataangrep.

Les mer her.