EU-erklæring om Ukraina

17. november sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak på bakgrunn av handlinger som svekker eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.

Les mer her.