EU-erklæring om Burundi

27. januar sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak med tanke på situasjonen i Burundi.

Les mer her.