EU-erklæring om Hviterussland

17. juni sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Hviterussland.

Les mer her.