EU-erklæring om Krim og Sevastopol

23. juli sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak som respons til den ulovlige annekteringen av Krim og Sevastopol.

Les mer her.