EU-erklæring om Myanmar/Burma

23. juli sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Myanmar/Burma.

Les mer her.