EU-erklæring om Nicaragua

24. august sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Nicaragua.

Les mer her.