EU-erklæring om restriktive tiltak mot Den demokratiske republikken Kongo

13. januar sluttet Norge seg til EU-erklæringen om restriktive tiltak mot Den demokratiske republikken Kongo.

Les mer her.