EU-erklæring om restriktive tiltak mot alvorlige menneskerettighetsbrudd

5. mars sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot alvorlige brudd på menneskerettighetene.

Les mer her.