EU-erklæring om restriktive tiltak på bakgrunn av situasjonen i Ukraina

7. april sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot bestemte personer, enheter og organ med tanke på situasjonen i Ukraina.

Les mer her.