EU-erklæringer om restriktive tiltak på bakgrunn av situasjonen i Iran

22. april sluttet Norge seg til to EU-erklæringer om restriktive tiltak mot visse personer og enheter på bakgrunn av situasjonen i Iran.

Les mer her:

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2021/585

COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/595